KTR-Polska Sp. z o.o. tel. 12 268 00 66, 12 267 28 83, 530 376 793, email: ktr@sprzegla.eu   biuro czynne: poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00

RIGIFLEX®-N A-H


 

Charakterystyka wyrobu

  • sprzęgło całostalowe z łącznikiem płytkowym
  • bezluzowe, skrętnie sztywne, bezobsługowe
  • wykonanie do napędów pomp
  • łatwy montaż / demontaż promieniowy dzięki piastom dzielonym
  • elementy wału pośredniego zmontowane fabrycznie
  • sprzęgło wyważone jako całość
  • zoptymalizowane pod względem kosztów i wydajności
  • kompaktowe wymiary
  • sprzęgło w wykonaniu zgodnym z  API 671     
  • średnice łączonych wałów do 105 mm

Opis sprzęgła

Sprzęgła RIGIFLEX®-N stosowane są w aplikacjach wymagających niezawodności i braku konieczności obsługi przy przenoszeniu momentu obrotowego, umożliwiając jednocześnie kompensację odchyłek łączonych wałów.

RIGIFLEX®-N został skonstruowany w szczególności do napędów pomp. Sprzęgło to odpowiada regulacjom API 671 (API = American Petroleum Institute).

RIGIFLEX®-N łącznik płytkowy

Lamina RIGILFEX®-N jest zestawem kilku warstw przewężonych płytek nierdzewnych złożonych razem. Są one połączone z piastami lub elementami pośrednimi bezluzowo, za pomocą specjalnych śrub. Zmienna liczba warstw w laminie umożliwia dopasowanie momentu obrotowego, wartości kompensowanych odchyłek oraz sztywności dla wykonań specjalnych.

Zabezpieczenie elementu pośredniego

Od momentu kiedy nasza idea rozwoju sprzęgła RIGIFLEX®-N jest zgodna ze standardami API 610 i API 671, element pośredni jest chroniony kołnierzem zabezpieczającym.

W przypadku zniszczenia laminy, element pośredni pozostaje w obrębie sprzęgła.

W większości przypadków demontowalne części są dostarczane z laminami w postaci wstępnie złożonej już w procesie produkcyjnym.

Stosowanie w strefach zagrożenia wybuchem

Sprzęgła RIGIFLEX®-N są przystosowane do przenoszenia napędu w strefach zagrożenia wybuchem. Sprzęgła te są certyfikowane zgodnie z Dyrektywą 2014/34/UE (ATEX), jako urządzenia kategorii 2G/2D dlatego mogą znaleźć zastosowanie w strefach zagrożenia wybuchem 1, 2, 21 oraz 22.
Szczegóły w instrukcji montażu oraz certyfikacie przeciwwybuchowości zamieszczonych na naszej stronie internetowej.

API 610 oraz API 671

Sprzęgła RIGIFLEX®-N odpowiadają specyfikacji standardu API 610 i mogą być dostarczone w wykonaniu zgodnym z API 671.
RIGIFLEX®-N jest przeznaczony dla średnich i ciężkich warunków pracy w napędach pomp. Jest stosowany do pomp procesowych, pompy zasilania kotłów, pomp w branży chemicznej i petrochemicznej.
RIGIFLEX®-N ponadto może być stosowany w aplikacjach morskich i napędach sprężarek.