KTR-Polska Sp. z o.o. tel. 12 268 00 66, 12 267 28 83, 530 376 793, email: ktr@sprzegla.eu   biuro czynne: poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00

Programy doboru on-line elementów hydrauliki KTR


Program doboru łącznika pompa-silnik lub chłodnicy oleju PIK, generowanie rysunku łącznika pompa-silnik

Dobór on-line łączników pompa-silnik lub chłodnic oleju PIK

 • Dobór: do pompy i silnika elektrycznego
 • Dobór: sprzęgła, łącznika, dodatkowych elementów ...
 • Spis elementów + rysunek montażowy
 • Wynikowy plik PDF lub model 3D
Prawidłowy dobór jest ważny! Korzystając przy doborze łącznika pompa-silnik z naszego programu on-line, otrzymuje się odpowiednie elementy w celu optymalnego połączenia silnika elektrycznego i pompy hydraulicznej. Można również wybrać dodatkowe akcesoria, takie jak elementy tłumiące i wsporniki do poszczególnych aplikacji.

Zaledwie kilka kroków w celu przeprowadzenia doboru:

1. Wybór producenta i typu pompy
2. Wybór silnika elektrycznego
3. Wybór z możliwych wariantów połączenia pompa-silnik
4. Wybór dodatkowych komponentów


W celu weryfikacji doboru poprzez sprawdzenie wymiarów montażowych, można uzyskać rysunek w formacie PDF. Dobór jest dokonywany dla jednostajnego obciążenia oraz temperatur poniżej 40°C. W przypadku stosowania pompy wielostopniowej konieczna jest konsultacja z działem technicznym KTR Rheine.

Rysunek łącznika pompa-silnik

 • Dobór zgodnie z numerem części lub symbolem elementu
 • Wynikowy plik PDF

KTR Systems GmbH posiada asortyment łączników pompa-silnik w wielu wariantach. Z tego powodu oferujemy interaktywną pomoc dzięki programowi on-line, generującemu rysunki łączników pompa-silnik. Można wybrać następujące możliwości:

1. szukanie wg numeru cześci KTR
2. szukanie wg symbolu łącznika pompa-silnik

kliknij tutaj aby rozpocząć dobór lub wygenerować rysunek (j. ang., j.niem.)

   
Program doboru chłodnicy oleju OAC

Program doboru chłodnicy oleju OAC

Do prawidłowego doboru chłodnicy oleju istotne są następujące kroki:

 • podanie maks. dopuszczalnej temperatury na wejściu do chłodnicy
 • podanie wartości ciepła do rozproszenia lub temperatury na wylocie z chłodnicy
 • podanie przepływu
 • podanie typu oleju
 • podanie temperatury powietrza wlotowego do chłodnicy oleju
 • podanie rodzaju napędu wentylatora
 • zatwierdzenie wszystkich danych za pomocą przycisku "calculate"
Program doboru podaje rozwiązanie optymalne, jak również o rozmiar mniejsze jak i większe.
Po kliknięciu opcji poniżej obliczeń można pobrać materiały w postaci arkusza wyników, rysunku lub kart katalogowych.
W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z nami.

 

kliknij tutaj aby rozpocząć dobór chłodnicy OAC (j.ang.)

kliknij tutaj aby rozpocząć dobór chłodnicy OAC (j.niem.)

Program doboru grzałek do zbiorników

Program doboru grzałek EH, EHP (z regulacją lub bez regulacji temperatury)

Do prawidłowego doboru grzałek do zbiorników istotne są następujące kroki:

 • podanie sumarycznej mocy dostarczanej (kW) lub czasu grzania w godzinach (h)
 • podanie objętości oleju (litr)
 • podanie żądanej temperatury oleju
 • podanie temperatury otoczenia = początkowej temperatury oleju
 • podanie typu oleju
 • podanie maksymalnej długości elementu grzejnego grzałki (głębokości zanurzenia)
 • zatwierdzenie wszystkich danych za pomocą przycisku "Calculation"
  Program doboru podaje rozwiązanie optymalne (z podaniem liczby grzałek), ulokowane w danym typoszeregu.

  Po kliknięciu odpowiedniej opcji:  
 • Productcatalogue
 • Mounting instructions
można pobrać kolejne materiały w postaci kart katalogowych lub instrukcji eksploatacji (w języku angielskim lub niemieckim).
W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z nami.

 

kliknij tutaj aby rozpocząć dobór grzałek (j.ang.)

kliknij tutaj aby rozpocząć dobór grzałek (j.niem.)

Program doboru panelowych chłodnic PHE

Program doboru wodnych chłodnic oleju

Do prawidłowego doboru istotne są następujące kroki:

 • wybranie typu obliczeń (dobór chłodnicy lub sprawdzenie wydajności)
 • podanie sumarycznej mocy cieplnej do rozproszenia (lub wybranie typu chłodnicy)
 • podanie temperatury i przepływu medium chłodzonego
 • wybranie medium chłodzonego
 • podanie temperatury i przepływu chłodziwa
 • wybranie chłodziwa (woda lub roztwór z glikolem)
 • zatwierdzenie wszystkich danych, rozpoczynające obliczenia.

 
  Po kliknięciu odpowiedniej opcji pod wyświetlonym doborem można pobrać kolejne materiały w postaci kart katalogowych lub instrukcji eksploatacji (w języku angielskim lub niemieckim).


W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z nami.

 

kliknij tutaj aby rozpocząć dobór chłodnicy PHE (j.ang., j. niem.)