KTR-Polska Sp. z o.o. tel. 12 268 00 66, 12 267 28 83, 530 376 793, email: ktr@sprzegla.eu   biuro czynne: poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00

BoWex® MC (z tuleją przewodzącą)


 

Charakterystyka wyrobu

  • tuleja wykonana z poliamidu wzmacnianago włóknem węglowym  
  • ochrona przeciwwybuchowa II 2G EEx c IIC T4 (ATEX)   
  • brak ładunku elektrostatycznego na tulejach   
  • ochrona przed iskrzeniem   
  • przenosi większe momenty obrotowe

Opis sprzęgła

Sprzęgła BoWex® z zębami łukowymi stanowią połączenie wałów do przeniesienia momentu obrotowego i nadają się szczególnie do kompensacji osiowych, promieniowych i kątowych odchyłek wałów.

Zęby łukowe pracują w taki sposób, że przy przemieszczeniach kątowych i promieniowych, naciski na krawędziach zębów prawie nie występują, dzięki temu sprzęgło pracując niemal się nie zużywa.

Informacje ogólne

Zestawienie materiałów: piasta stalowa - tuleja poliamidowa umożliwia bezobsługową pracę sprzęgła przy bardzo małym tarciu pomiędzy zębami i tuleją.

Dzięki rozwiązaniu dwukardanowemu przy zastosowaniu sprzęgieł BoWex®, siły przywracające można pominąć, a okresowe wahania prędkości kątowej nie występują.

Sprzęgła BoWex® można montować w położeniu pionowym lub poziomym, bez specjalnych narzędzi.

 

Charakterystyka cierna i zużywanie się tulei BoWex®

Gładka i twarda powierzchnia (struktura krystaliczna) oraz wysoka odporność na temperaturę i smary, paliwa, płyny hydrauliczne i rozpuszczalniki czynią z poliamidu idealny materiał na części maszyn narażone na poślizg, szczególnie w budowie sprzęgieł. Podczas gdy, materiały metalowe w czasie pracy "na sucho" wykazują skłonność do "wgryzania się", para ślizgających się po sobie materiałów: poliamid-stal, pracuje bez żadnego smarowania.

Stosowanie w strefach zagrożenia wybuchem

Sprzęgła BoWex® typ M do rozmiaru 65 włącznie, z przewodzącą elektrycznie, wykonaną z poliamidu tuleją (PA-CF) są odpowiednie do przenoszenia napędu w strefach zagrożenia wybuchem.

Sprzęgła te zostały dopuszczone zgodnie z Dyrektywą 2014/34/UE (ATEX), jako urządzenia kategorii 2G/2D i w związku z tym można je stosować w strefach 1, 2, 21 oraz 22.

Proszę zapoznać się z certyfikatem przeciwwybuchowości oraz instrukcją montażu sprzęgła, zamieszczonymi na naszej stronie internetowej.