KTR-Polska Sp. z o.o. tel. 12 268 00 66, 12 267 28 83, 530 376 793, email: ktr@sprzegla.eu   biuro czynne: poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00

RADEX®-N CFK, GFK


 

Charakterystyka wyrobu

  • do łączenia znacznie oddalonych od siebie wałów bez dodatkowego, pośredniego łożyskowania
  • wszystkie elementy stalowe w wykonaniu nierdzewnym
  • wały kompozytowe CFK klejone do piast, dodatkowo również przynitowane
  • wał kompozytowy uszczelniony przed wpływem środowiska
  • na zamówienie dostępne również z tarczą hamulcową wykonaną ze stali nierdzewnej
  • możliwe wykonania zgodne z ATEX

 

Opis sprzęgła

RADEX®-N jest bezluzowym, bezobsługowym sprzęgłem całostalowym. Łącznik płytkowy (lamina) jest w wysokim stopniu skrętnie sztywny, wykonany z wytrzymałej, nierdzewnej stali sprężystej, umożliwia kompensację dużych odchyłek przy zachowaniu niewielkich sił przywracających.. 
Za pomocą wykonania CFK można łaczyć wały znacznie bardziej oddalone od siebie niż w przypadku zastosowania wykonania całostalowego. Sprzęgła wykonaniu CFK produkowane są tylko na zamówienie do danej aplikacji i dzięki temu optymalnie dopasowane do panujących warunków pracy.

Laminy zaprojektowane metodą elementów skończonych

Łączniki płytkowe ze sprężystej stali nierdzewnej, zostały zaprojektowane na podstawie obliczeń FEM (metoda elementów skończonych). Jako kluczowe, pod uwagę zostały wzięte: konieczność kompensacji odchyłek, optymalny kształt i przeniesienie momentu obrotowego oraz sztywność skrętna. Odpowiedni zewnętrzny kształt laminy jest wynikiem obliczeń optymalizacyjnych FEM.

Łączniki płytkowe ze śrubami pasowanymi

Sercem całostalowych sprzęgieł płytkowych są laminy (łączniki płytkowe) oraz ich mocowanie do piast lub do elementów pośrednich.
Wysoce wytrzymałe śruby pasowane, przykręcane na przemian do piasty i elementu pośredniego, zapewniają odpowiednie połączenie cierno-zaciskowe. Dzięki temu, sprzęgła doskonale przenoszą duże momenty obrotowe, równocześnie kompensując odchyłki i generując niewielkie siły przywracające.
Specjalna konstrukcja elementów sprzęgła RADEX®-N powoduje sztuczne, wstępne naprężenie laminy. W ten sposób uzyskiwane jest około 30% sztywności skrętnej, unikając tym samym znanego problemu drgań osiowych elementu pośredniego.