KTR-Polska Sp. z o.o. tel. 12 268 00 66, 12 267 28 83, 530 376 793, email: ktr@sprzegla.eu   biuro czynne: poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00

Klauzula informacyjna RODO


Zgodnie z art. 14 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (dyrektywa UE 2016/679) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1.    administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KTR-Polska Sp. z o.o. z siedzibą  ul. Czerwone Maki 65, 30-392 Kraków, NIP 9910230635, adres poczty elektronicznej: ktr@sprzegla.eu. Dane kontaktowe Administratora Danych są tożsame z danymi kontaktowymi Administratora wskazanymi w zdaniu poprzednim;
2.    w razie pytań dotyczących zasad prywatności i przetwarzania danych należy kontaktować się pod adresem email: ktr@sprzegla.eu;
3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu ofertowania i/lub transakcji handlowych z udziałem KTR-Polska Sp. z o.o. na podstawie w/w rozporządzenia art. 6 ust 1 pkt a/b/c;
4.    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne: prowadzący księgowość, banki i inni operatorzy płatności pośredniczący w procesie płatności, dostarczające zamówiony towar oraz korespondencję;
5.    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
6.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wyrażenia sprzeciwu lub przez okres wymagany prawem;
7.    posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8.    ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9.    Pani/Pana dane osobowe zostały pobrane z Pani/Pana wiadomości email lub/i firmowej strony internetowej, pozyskane w trakcie rozmowy telefonicznej lub pobrane z rejestrów publicznych;
10.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następującym zakresie: imię i nazwisko, stanowisko, nazwa i adres firmy, email, nr telefonu;
11.    podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem przeprowadzenia procesu ofertowania i/lub transakcji handlowych. Nie jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność przeprowadzenia w/w procesów;
12.    Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.