KTR-Polska Sp. z o.o. tel. 12 268 00 66, 12 267 28 83, 530 376 793, email: ktr@sprzegla.eu   biuro czynne: poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00

ROTEX® GS - sprzęgło bezluzowe


 

Charakterystyka wyrobu

  • bezluzowa praca w wyniku wstępnego ściśnięcia łącznika
  • do zastosowań w napędach obrabiarek oraz np. układach pozycjonujących
  • bezwibracyjne przenoszenie momentu obrotowego np. w maszynach drukarskich, windach itp.
  • przenoszone duże momenty obrotowe przy niewielkich gabarytach sprzęgła
  • łatwe w montażu
  • różne twardości łączników
  • bezobsługowe, łatwa ocena wzrokowa stanu łącznika elastycznego

 

Opis sprzęgła

ROTEX® GS to sprzęgła trzyczęściowe, składane z wstępnym ściśnięciem, montowane osiowo.  Z idealnie dopasowaną do danego zastosowania sztywnością i optymalnym tłumieniem drgań, bezluzowo przenoszą moment obrotowy, sprawdzają się nawet w najbardziej krytycznych zastosowaniach. Kombinacja tych cech zapewnia też łatwy i szybki montaż.

Informacje ogólne

Dzięki prostym zębom i wkładanemu ze wstępnym ściśnięciem łącznikowi uzyskuje się małe naprężenia powierzchniowe i w ten sposób podwyższoną sztywność całego sprzęgła. Elastyczne zęby kompensujące odchyłki, podparte są promieniowo na średnicy wewnętrznej przez membranę. Podparcie to przy dużym przyspieszeniu lub przy wysokich obrotach zapobiega dużemu odkształceniu w kierunku do wewnątrz lub na zewnątrz. Ma to zasadnicze znaczenie dla prawidłowego działania i długiej żywotności sprzęgła.

Budowa

Dla łatwego tzw. montażu "na ślepo" krawędzie kłów piasty i zębów łącznika są sfazowane. Czopy na zębach ograniczają przesuw poosiowy przy montażu. Zachowanie wymiaru "E" zapewnia możliwość kompensacji odchyłek przez sprzęgło. Siła niezbędna do złożenia sprzęgła różni się w zależności od twardości łącznika elastycznego i jego wstępnego ściśnięcia (patrz uwagi w instrukcji montażu KTR-N 45510).

Zachowanie wymiaru "s" gwarantuje długą żywotność sprzęgła, a także zapewnia izolację elektryczną. Wobec coraz to dokładniejszej pracy enkoderów i wymagań elektromagnetycznych, izolowanie to zyskuje na znaczeniu.

Stosowanie w strefach zagrożenia wybuchem

Sprzęgła ROTEX® GS są przystosowane do przenoszenia napędu w strefach zagrożenia wybuchem. Sprzęgła te są certyfikowane zgodnie z Dyrektywą 2014/34/UE (ATEX), jako urządzenia kategorii 2G/2D dlatego mogą znaleźć zastosowanie w strefach 1, 2, 21 oraz 22.
Proszę zapoznać się z odpowiednim certyfikatem oraz instrukcją montażu na naszej stronie internetowej.

Łączniki elastyczne

Łączniki elastyczne do sprzęgieł serii GS dostępne są w różnych twardościach, od miękkich przy skręcaniu do twardych. Dla łatwiejszej identyfikacji twardość określona jest przez kolor. Dzięki będącym do dyspozycji łącznikom o różnej twardości, możliwe jest dobranie sztywności na skręcanie i tłumienia drgań sprzęgła ROTEX® GS do niemal każdego zastosowania.