KTR-Polska Sp. z o.o. tel. 12 268 00 66, 12 267 28 83, 530 376 793, email: ktr@sprzegla.eu   biuro czynne: poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00

REVOLEX® KX


 

Charakterystyka wyrobu

 • skrętnie elastyczne, bezobsługowe
 • redukcja wibracji
 • promieniowy montaż / demontaż
 • bezpieczne przeniesienie momentu obrotowego
 • obrobione powierzchnie, dobre właściwości dynamiczne
 • powlekane powierzchnie piast
 • elastomery wykonane z gumy chloroprenowej (CR)
 • przykładowe zastosowania: duże wentylatory,
  pompy wysokociśnieniowe, dmuchawy tłokowe, turbiny wodne, itp.
 • wykonania przeciwwybuchowe zgodnie z unijną dyrektywą 2014/34/UE

Opis sprzęgła

REVOLEX® KX jest palcowym sprzęgłem skrętnie elastycznym. Może być ono montowane osiowo i charakteryzuje się kompaktową długością. Dodatkowo, REVOLEX® KX pozwala na łatwy demontaż elastomerów, jak również bolców z elastomerami. Biorąc pod uwagę przenoszone momenty obrotowe, sprzęgła REVOLEX® KX są oparte na typoszeregu sprzęgieł POLY-NORM®.

Sprzegło REVOLEX® KX kompensuje wszelkiego rodzaju odchyłki wałów, przenosząc przy tym moment obrotowy w sposób bezpieczny.

Budowa i działanie

Sprzęgło składa się z dwóch piast. Moment obrotowy przenoszony jest przez stalowe bolce z nałożonymi na nie elastomerami w kształcie obręczy.

W wyniku takiej budowy wszystkie rodzaje odchyłek wałów, np. spowodowane przez nieprawidłowe wyosiowanie strony napędzanej i napędzającej, są odpowiednio kompensowane, a jednocześnie w znaczącym stopniu tłumione są również drgania i udary.

Sprzegło nie wymaga obsługi i stosowane jest w konstrukcjach ogólnego przeznaczenia, jak również w napędach pomp, przenośników itp. W celu optymalnego dostosowania sie do różnych aplikacji, typoszereg zawiera 14 rozmiarów sprzęgieł, przenoszących momenty obrotowe do 377800 Nm. Oprócz asortymentu podstawowego, dostępne są również wykonania na indywidualne zamówienie.

Stosowanie w strefach zagrożenia wybuchem

Sprzęgła REVOLEX® KX są przystosowane do przenoszenia napędu w strefach zagrożenia wybuchem. Sprzęgła te są certyfikowane zgodnie z Dyrektywą 2014/34/UE (ATEX), jako urządzenia kategorii 2G/2D, dlatego mogą znaleźć zastosowanie w strefach zagrożenia wybuchem 1, 2, 21 i 22.

Proszę zapoznać się z odpowiednim certyfikatem oraz instrukcją montażu na naszej stronie internetowej.