KTR-Polska Sp. z o.o. tel. 12 268 00 66, 12 267 28 83, 530 376 793, email: ktr@sprzegla.eu   biuro czynne: poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00

KTR SI typ FT


 

Charakterystyka wyrobu

  • sprzęgło przeciążeniowe przenoszące moment obrotowy do 8200 Nm   
  • dostępne jako wykonanie niesynchroniczne, synchroniczne lub nierozłączne   
  • dostępne również jako wykonanie odseparowujące
  • połączenie kołnierzowe z elementem odbiorczym

 

Korzystamy z programów do obliczeń i symulacji w celu dokładnego doboru sprzęgieł przeciążeniowych. Z tego powodu prosimy o maksymalne ilości danych o napędach, w których mają być zastosowane nasze sprzęgła. Im dokładniejsze informacje o napędzie tym dokładniejsze wyniki naszych obliczeń. Prosimy o zapytania już w fazie konstruowania Państwa maszyny.

niesynchroniczne DK
 

Swobodne ponowne włączenie po przeciążeniu.

Po ustąpieniu przeciążenia, kulki automatycznie wpadają w najbliższe następne wgłębienie (gniazdo).

synchroniczne SR
 

Po przekroczeniu nastawionego momentu obrotowego, następuje względne przesunięcie między stroną napędzającą i napędzaną. Przenoszony moment spada do małej wartości szczątkowej.

Kulki wychodzą z wgłębień w sprężynie talerzowej. Po usunięciu przeciążenia, z powodu specjalnego podziału zagłębień, kulki mogą ponownie wejść i pozostać we wgłębieniach sprężyny talerzowej dopiero po 360°. Strona napędowa i napędzająca są zawsze w tym samym, wzajemnym położeniu (możliwe jest również inne położenie zasprzęglania, np. 180°).

nierozłączne SGR
 

Wykonanie SGR, jedynie stwierdza przeciążenie, nie powodując, rozłączenia napędu.

W przypadku przeciążenia można uzyskać sygnał z wyłącznika krańcowego. Nie jest możliwe mechaniczne rozłączenie strony napędzanej i napędzającej.