KTR-Polska Sp. z o.o. tel. 12 268 00 66, 12 267 28 83, 530 376 793, email: ktr@sprzegla.eu   biuro czynne: poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00

Kołnierze ZO


 

Charakterystyka wyrobu

  • możliwy montaż i demontaż kompletnie zmontowanego zespołu poza zbiornikiem
  • ułatwienie czyszczenia i serwisu
  • przewody ciśnieniowe prowadzone przez kołnierz
  • materiał: aluminium
  • odpowiednie dla łączników do rozmiaru P 350
  • uszczelki DP oraz DZ wykonane z perbunanu (NBR)
  • uszczelki DP zakłada się pomiędzy łącznik pompy, a pokrywę zbiornika, ale też między łącznik pompy i kołnierz mocujący ZO
  • uszczelki DZ stosuje się pomiędzy kołnierzem mocującym ZO, a pokrywą zbiornika